Cursuri disponibile

Permite atasarea de documente tip pdf sau jpg (imagini, fotografii), necesare biroului, pentru eliberarea unor documente, solicitate de dvs.

Numar Credite: 0

Sănătatea mintală, în special cea a copilului şi adolescentului, reprezintă în momentul actual una dintre cele mai importante probleme medicale în întreaga lume din cauza creşterii alarmante a incidenţei tulburărilor psihice. 

În prezent, în Europa 10-20% din tineri (între 9,5-22%) au probleme de sănătate mintală. Un copil din cinci suferă de o problemă de dezvoltare, emoţională sau comportamentală şi unul din opt are o tulburare psihică. Unele tulburări psihopatologice, care devin evidente din prima copilărie şi se manifestă continuu în perioada infantilo-juvenilă şi apoi în toată viaţa, pot conduce la formarea unei persoane adulte cu un defect psihic major. Din această categorie face parte şi autismul sau tulburarea pervazivă de dezvoltare. Termenul de autism a fost înlocuit în sistemele de clasificare moderne cu termenul tulburări pervazive de dezvoltare (TPD) şi ulterior, cu tulburări de spectru autist (TSA).Toate sunt caracterizate de afectarea capacităţii de comunicare şi a interacţiunii sociale, precum şi de comportamente repetitive şi stereotipe. Aceste perturbări calitative afectează profund persoane, manifestănduse, în diferite grade, în toate situaţiile de viaţă. Ele pot apare din cea mai mică copilărie şi nu se remit niciodată. Prin intervenţie specializată pot fi însă ameliorate semnificativ.

Numar Credite: 15 Credite EMC

Depresia este o afecțiune care necesită suport atât din partea celor apropiați cât și din partea personalului medical. De aceea este imperios necesar ca simptomatologia depresivă să fie recunoscută, să fie diagnosticată și inițiată o terapie cât mai precoce. Managementul depresiei trebuie particularizat și adaptat pentru fiecare pacient în parte de către medical specialist și monitorizat de către medical de familie. Trăsătura comună a tuturor tipurilor de tulburări depresive (depresie la modul generic) este prezența unei stări de dispoziție tristă, de vid interior sau iritabilitate, acompaniată de modificări somatice și cognitive care afectează în mod semnificativ capacitatea de a funcționa a individului. Primele remarci se fac din Biblie (Psalmi, 41,6) ,, Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu și pentru ce te tulburi?” Termenul de depresie a fost folosit încă din antichitate, fiind descris ca modificare afectivă în Biblie, atunci când Iov și-a pierdut familia și averile, trecând ulterior printr-o stare de tristețe și suferință profundă

Numar Credite: 15 Credite EMC

Hipertensiunea arterială este considerată drept cea mai importantă cauză de mortalitate şi morbiditate cardiovasculară şi dezvoltă o dublă valenţă: este deopotrivă boală şi factor de risc. Deţine un rol etiologic major în apariţia şi progresia bolii cerebrovasculare, a bolii cardiace ischemice, a insuficienţei cardiace şi renale. Relaţia dintre tensiunea arterială şi riscul de evenimente cardiovasculare este continuă, constantă şi independentă de alţi factori de risc. Importanţa HTA ca factor de risc cardiovascular este cunoscut şi dovedit de multe decenii, persoanele cu HTA având un risc de trei ori mai mare pentru boala cardiovasculară decât normotensivii. Apariţia HTA la o persoană sanatoasă determină creşterea de 35-40%, respectiv 25% a riscului de AVC sau boala coronariană la fiecare ascensionare a TA diastolice cu 6 mmHg, acest risc amplificându-se mult mai mult în cazul unei patologii asociate cum ar fi diabetul zaharat. În astfel de situaţii, HTA constituie un factor de risc pentru apariţia şi evoluţia complicaţiilor diferitelor afecţiuni coexistente, creşterea ambelor valori tensionale (sistolică şi diastolică) corelându-se pozitiv cu o rată crescută a morbidităţii şi mortalităţii la astfel de pacienţi.

Numar Credite: 15 Credite EMC

Procesul de îngrijire este un proces continuu, dinamic, organizat și orientat pe cerințele individuale ale pacientului care ține cont de modificările reale și potențiale ale stării sale de sănătate. Complexitatea actuală a îngrijirilor, accesul pacienților la informații, diversitatea mediilor de îngrijire medicală sunt motive pentru care practica îngrijirii de sănătate a evoluat de la o profesie vocațională către o profesie complexă. În prezent, datele privind activitatea de îngrijire nu sunt documentate, colectate și analizate și nu sunt percepute ca unul dintre indicatorii de creștere a calității serviciilor medicale. Dezvoltarea și implementarea unui Plan de îngrijire este imperios necesară pentru a îndeplini toate aspectele legale, precum și pentru a facilita îngrijirea bazată pe dovezi, a înregistra și cuantifica nivelul de îngrijire acordat, a asigura continuitatea planificată a îngrijirilor în vederea asigurării unui nivel crescut de calitate a îngrijirilor într-un mediu de siguranță pentru pacienți.

Numar Credite: 15 Credite EMC

Tuberculoza nu este doar o provocare de sănătate publică, ci și o problemă majoră în calea dezvoltării oricărei țări. Această boală rămâne printre primele 10 cauze de deces in lume. În plus, tuberculoza rezistentă la medicamente (TB MDR) rămâne o provocare pentru sănătatea publică și o amenințare pentru siguranța sănătății. Tuberculoza este o boală care afectează întreaga societate, nemaifiind apanajul grupurilor vulnerabile ca până acum. Rolul asistentului medical în îngrijirea pacienților cu tuberculoză pulmonară este foarte important, indiferent de locul de muncă din rețeaua de TB sau din rețelele de sănătate. Asistentul medical este implicat în activitatea de prevenție atât în timpul programului de lucru cât și în timpul liber, educația medicala pentru sănătate fiind un deziderat permanent. Scăderea incidenței tuberculozei și eradicarea acesteia sunt obiective ce vor putea fi realizate prin activitate de echipă; nu e suficientă doar implicarea dedicată a personalului medical, ci este nevoie și de cooptarea factorilor de decizie (politică, economică, guvernamentală), precum și a societății civile (organizații nonguvernamentale, social – media).

Numar Credite: 10 Credite EMC

Îngrijirea persoanei cu diabet este o muncă de echipă, la care iau parte profesioniști cu pregătire medicală din mai multe domenii conexe diabetului și complicațiilor sale.
Neuropatia diabetică și piciorul diabetic sunt complicații majore ale diabetului zaharat, care afectează peste 60% dintre persoanele cu diabet. Pacienții diagnosticați cu diabet zaharat pot dezvolta, în decursul evoluției bolii, mai multe afecțiuni diferite la nivelul piciorului.
Chiar și afecțiunile simple se pot agrava și pot conduce, în timp, la complicații serioase. Sintagma “picior diabetic” defineşte un spectru variat de afecţiuni ale picioarelor la pacienţii cu diabet zaharat (care implică practic toate structurile anatomice şi biomecanica piciorului), care pot duce la distrucţii tisulare, culminând cu necesitatea efectuării de amputaţii ale membrelor inferioare.
Nefiind un diagnostic propriu-zis (se diagnostichează, de fapt, fiecare element component atunci când este prezent, ex. polineuropatia diabetică, arteriopatia cronică obliterantă, ulceraţia piciorului), piciorul diabetic este, în primul rând, un concept, un instrument de lucru, menit să atragă atenţia asupra necesităţii unei abordări integrate a cauzelor şi managementului uneia dintre cele mai frecvente (încă), costisitoare şi invalidante complicaţii ale diabetului zaharat, amputaţiile de membre inferioare.
Ulcerul piciorului diabetic este una dintre complicațiile majore ale diabetului, apare la 10-15% dintre pacienții cu diabet și precede 80% dintre amputațiile distale ale piciorului. Vindecarea plăgilor este un fenomen natural al țesuturilor distruse. Pacienții diabetici însă, au tulburări de metabolism, care impiedică anumite etape în acest proces de vindecare, prin persistența unei faze inflamatorii la nivelul plăgilor, culminând cu întârzierea vindecării.

Numar Credite: 10 Credite EMC

Arsura reprezintă o mare urgență chirurgicală, de corectitudinea și precocitatea măsurilor terapeutice de prim ajutor depinzând viața bolnavului. Cu cât aceste măsuri vor fi aplicate mai prompt si mai corect, cu atât cresc mai mult șansele de supraviețuire ale pacientului. 
Arsura este o entitate patologică de neconfundat, o afecțiune complexă, care te obligă să fii responsabil, conștiincios și competent. Eficiența asistenței medicale presupune o muncă exercitată în echipă, unde asistenții medicali au un rol esențial. Pentru maximizarea eficienței și calității acordării actului de îngrijire medicală, fiecare membru al echipei trebuie să acționeze cu înaltă competență profesională și responsabilitate, dar în egală măsură să manifeste dăruire și empatie.

Numar Credite: 10 Credite EMC

Viitorul profesiei de asistent medical este și rămâne un permanent subiect de dezbatere și de preocupare pentru OAMGMAMR, organizația de reprezentare profesională a asistenților medicali. A fost nevoie de regândirea reglementării acestei profesii în conformitate cu directive europene în materie. Acest proces de schimbare structurală și de normare s-a desfășurat fără însă a ne îndepărta în mod excesiv de la statutul profesiei, conservând multe din elementele tradiționale ale profesiei ce țin de însăși natura sa. Reglementarea de noi forme de exercitare a profesiei de asistent medical, a formei independente, a întărit caracterul autonom și liberal al profesiei de asistent medical. În prezent, asistentul medical își exercită profesia predominant în regim salarial, ca angajați în unități sanitare publice și private, acordând îngrijiri de sănătate conform pregătirii profesionale și calificării obținute. Realitățile din domeniul sanitar, determinate de vulnerabilitățile sistemului sanitar, schimbarea și dinamica nevoilor de sănătate ale populației reclamă practici noi de furnizare de servicii de îngrijiri medicale cu un impact direct și care să răspundă nevoilor de îngrijire a populației și care să se adapteze la realitățile administrative, financiare, cât și așteptărilor beneficiarilor. Totodată, reglementarea practicii independente a fost necesară și constituie o oportunitate de consolidare a autonomiei profesiei, de creștere a rolului asistentului medical în societate. Reglementarea practicii independente, maximizează grija față de pacient, permițându-i pacientului să devină un adevărat partener în domeniul de furnizare de servicii medicale.

Numar Credite: 15 Credite EMC

Patologia genunchiului este foarte diversificată prin afecțiuni traumatice, fracturi, reumatice, etc. Articulația genunchiului, cea mai mare articulație a corpului omenesc, este expusă riscurilor de apariție a mai multor tipuri de afecțiuni, indiferent de vârstă. 
Cele mai multe dintre acestea au în comun durerea, un simptom frecvent, care poate surveni în urma unei activități fizice solicitante, a unei accidentări sau a unei leziuni degenerative.
Pe lângă durerile de genunchi, care reprezintă o mare provocare terapeutică și chirurgicală, manifestările cele mai frecvente sunt lipsa mobilității articulare, edemul, scăderea forței musculare.

Numar Credite: 10 Credite EMC

Climatul psihosocial este apreciat ca fiind un fenomen - cheie de către specialiști, care contribuie la explicarea dinamicii micro-grupurilor. În cadrul climatului psihosocial sunt reunite elemente care formează trăiri subiective ale tuturor membrilor care alcătuiesc grupul de muncă (trăiri resimțite în urma experimentării vieții în cadrul grupului).
Dinamica micro-grupurilor este explicată și prin funcția deținută de climat în cadrul procesului de reglaj intern a grupului (privit ca sistem). Ȋn primul rând, este de observat factura succintă a climatului, în sensul că reprezintă un produs al sistemului de factori interni şi externi, obiectivi şi subiectivi.
Ȋn acest sens, dicţionarul de sociologie1 defineşte climatul psihosocial al unui grup ca „o atitudine colectivă a grupului dat, faţă de totalitatea mediului profesional, atitudine determinată de interacţiunea tuturor factorilor obiectivi şi subiectivi (tehnico-materiali, sociali şi psihologici) care acţionează la locul de muncă”.
Climatul psihosocial se poate defini ca fiind stabil și independent vis-a-vis de factorii declanșatori ai acestuia. De exemplu, un climat nu se formează imediat după ce acționează anumiți factori declanșatori și nici nu se schimbă cu ușurință odată cu modificarea sau încetarea pentru o perioadă scurtă de timp a acțiunii unuia dintre acești factori.
Cu alte cuvinte, climatul psihosocial realizează funcția reglatoare în cadrul grupurilor sociale. Constanța climatului reiese și din faptul că marea majoritate a autorilor îl caracterizează precum „atitudine colectivă a grupului în relație cu mediul, cunoscându-se faptul că atitudinea reprezintă reacția stabilă a subiectului față de o anumită situație.

Numar Credite: 10 Credite EMC

Patologia obstructivă a arterelor membrelor inferioare rămâne o problemă importantă în țara noastră. Prevalența acestei suferințe crește geometric după vârsta de 50 de ani, în special la bărbați, de la 3% la peste 20% după 75 de ani.
Afecțiunea în sine are o frecvență mult mai mare și practic necunoscută, deoarece pacienții se prezintă la medic doar la apariția claudicației. În faza asimptomatică se găsesc încă de trei ori mai mulți bolnavi față de cei aflați în tratament. În România ajung în ischemie critică a membrelor inferioare între 10.000 și 20.000 de pacienți în fiecare an. 
Ocluziile arteriale se exprim ăclinic la trei nivele de maximă importanțăși anume la nivelul carotidian, coronarian și la nivelul membrelor inferioare. Problema aterosclerozei a fost ținta a numeroase cercetări medicale, deoarece este cauza bolilor cardiovasculare, care sunt răspunzătoare pentru mortalitatea din țările cu nivel de viață ridicat.
Plăcile de aterom se formează de-a lungul deceniilor începând chiar din viața fetală, după care parcurg cinci sau șase etape dacă luăm în calcul și complicația acestor plăgi ruptura fibroateroamelor. Această boală atinge vasele mari și mijlocii, determinând atât ischemii cronice cât și acute.
Leziunile ischemice apar la nivelul creierului, al miocardului sau al membrelor inferioare, mai rar la nivelul altor viscere. Complexul lezional aterosclerotic este format dintr-o inimă lipidică înconjurată de fibre scleroase care îmbracă acest centru lipidic.
Obstacolele arteriale aterosclerotice se localizează în zonele de turbulență circulatorie arterială cum ar fi bifurcațiile, zonele osoase sau fibroase din vecinătatea arterei, zonele de flexie a diverselor regiuni.

Numar Credite: 10 Credite EMC

Cancerul de col uterin, numit și cancer cervical, este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer depistat în randul femeilor din întreaga lume și reprezintă aproximativ 8% din totalul cazurilor și deceselor totale cauzate de cancer.
Este determinat de mutațiile din ADN celular care duc la creșterea anormală a celulelor din mucoasa colului uterin, care au capacitatea de a invada sau de a se răspândi în alte părți ale corpului, dacă boala nu este tratată.
La început, de obicei, nu se observă simptome, dar pentru a 
fi tratat eficient, cancerul de col uterin trebuie descoperit în stadii incipiente, ideal chiar înainte ca boala să înceapă să se dezvolte – adică înainte ca celulele precanceroase să evolueze în cancer.
Deși cancerul de col uterin este considerat prima cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România, multe femei ignoră controalele periodice atât de importante pentru diagnosticarea precoce a bolii - Testul Babeș-Papanicolau, Testul HPV sau Colposcopia. Aceste controale, cunoscute și sub denumirea de controale de prevenție, au rolul de a depista leziunile premaligne în stadiile lor incipiente, precoce, atunci când se poate alege o variantă de intervenție minim- invazivă și foarte eficientă, atunci când șansele de vindecare ale bolnavului sunt maxime.

Numar Credite: 10 Credite EMC

Coronavirusurile (CoV) sunt o familie numeroasă de virusuri care provoacă boli ce variază de la răceală comună la boli mai severe, cum ar fi Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu și Sindromul Respirator Acut Sever. 
COVID-19 este o boală nouă care a fost descoperită în anul 2019 și nu a fost identificată anterior la om. Infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) este provocată de virusul SARS– CoV- 2. Noul coronavirus (SARS-Cov-2) s-a răspândit rapid în întreaga lume, determinând declararea pandemiei de către OMS, avertizând totodată că aceasta ar putea fi de lungă durată.
Pandemia generată de virusul SARS-CoV2 determină multiple consecințe de ordin medical, psihologic, social și economic. Suntem în plin fenomen în care omul se află într-o adevărată competiție de supraviețuire cu un virus extrem de agresiv și generator de suferință umană. Infecția cu noul coronavirus a venit cu multe necunoscute pentru lumea medicală, și nu numai, provocând la nivel global nu doar o criză în sistemele de sănătate, ci și una economică.
Cursul urmărește perfecționarea cunoștințelor, însușirea noțiunilor, asimilarea atitudinilor cu privire la aplicarea bunelor practici pentru prevenirea și controlul infecției cu Sars-Cov-2 în vederea creșterii calității îngrijirilor medicale acordate pacienților infectați cu noul coronavirus.
Curricula de curs urmărește următoarele obiective generale și specifice:
- Identificarea etiopatogeniei SARS-Cov-2
- Identificarea factorilor de risc
- Descrierea manifestărilor clinice
- Descrierea căilor de transmitere
- Descrierea procedurilor de diagnostic
- Identificarea măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecției SARS-Cov-2
- Identificarea bunelor practici pentru controlul infecțiilor
- Descrierea utilizării echipamentelor individuale de protecție (EPI) conform ghidurilor elaborate de CDC și OMS

Numar Credite: 15 Credite EMC

Asocierea patologiei ginecologice cu sarcina este la momentul actual destul de frecventă și ridică probleme numeroase de diagnostic și conduită terapeutică.
Scopul studiului de față este de a încerca să atingă problematica asocierii acestui tip de patologie, și anume a fibromului uterin, cu sarcina. 

Deși posibilitățile de diagnostic și terapeutică au crescut foarte mult în ultimii ani, totuși acest tip de patologie ridică în continuare probleme.

Diagnosticarea este dificilă din cauza simptomatologiei benigne sau debutului tardiv, iar stabilirea conduitei terapeutice necesită luarea în considerare a numeroși factori, inclusiv vârsta gravidei și posibilitatea apariției unor complicații, deseori redutabile. Din acest motiv, sunt greu de stabilit reguli matematice de conduită, aplicabile tuturor cazurilor.

În aceste situații, cea mai bună atitudine o reprezintă supravegherea atentă a gravidei de către medicul specialist încă de la diagnosticarea afecțiunii asociate, cu adaptarea atitudinii terapeutice corecte în funcție de evoluția cazului respectiv.

Numar Credite: 15 Credite EMC

Însuşirea reglementărilor legale aplicabile exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă oferă asistenților medicali oportunitatea unei mai bune cunoașteri a implicațiilor legale ale activității medicale desfășurate, precum și adoptarea unei conduite etice și deontologice profesionale,a unei conduite profesionale responsabile.
Obiectivele cursului:
1. Obiective generale:

  •  Însușirea noțiunilor fundamentale privind legislația exercitării profesiei de asistent medical; 
  • Realizarea importanţei cunoaşterii normelor juridice incidente in exercitarea profesiei de asistent medical; 
  • Actualizarea cunoștințelor privind legislația exercitării profesiei. 
2. Obiective specifice: 
  • Dobândirea capacității de înțelegere, interpretare și aplicare a legislației în vigoare specifică profesiei de asistent medical; 
  • Stabilirea elementelor de responsabilitate medicală; 
  • Conştientizarea importanţei cunoaşterii acestor norme; 
  • Cunoașterea cosecinţelor abaterilor de la normele juridice aplicabile exercitării profesiei de asistent medical.

Numar Credite: 12 Credite EMC

Prezentul suport de curs are drept scop buna înţelegere a noţiunilor teoretice privind etica și deontologie profesională şi aplicarea acestora într-un mod eficient şi corespunzător în ceea ce priveste sănătatea și responsabilitatea vieții pacienților. 
Ne propunem prezentarea într-o maniera realistă, succintă şi pe înţelesul tuturor, dorind ca la sfârşitul parcurgerii notelor de curs, asistenții medicali/moașele să înţeleagă responsabilităţile şi obligaţiile etice pe care le au în cadrul raporturilor profesionale, legislația ce trebuie respectată având în vedere normele legislative în vigoare. 
Rolul asistenților medicali/moașelor într-o instituţie sanitară este primordial deoarece prin natura profesiei aceștia sunt parte a echipei de îngrijire, dar și suport medical, moral şi emoțional pentru pacientul aflat în suferinţă.

Numar Credite: 15 Credite EMC

Asistenții medicali, prin exercitarea nobilei profesii, contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale omului, consacrate de Constituție, dreptul la viață și dreptul la integritate fizică și psihică. Acest rol aduce cu sine o importantă responsabilitate socială și profesională. 
Din aceste motive malpraxis-ul medical trebuie abordat din două perspective: cea ştiinţifică şi cea etică/legală.

Numar Credite: 15 Credite EMC

Oamenii, ființe sociale sau cu personalități individuale, diferit conturate, interacționează într-un context social complex ce nu poate exista fără comunicare. De altfel, interrelațiile umane se bazează pe transmiterea și receptarea de mesaje, pe schimbul, interpretarea și utilizarea unor informații. Din celălalt sens, conceptul de comunicare nu poate fi analizat fără înțelegerea reală a cadrelor sociale, culturale, politice și economice în care se derulează procesele comunicaționale.
“Comunicarea reprezintă un proces de viață esențial, prin care animalele și oamenii generează sisteme, obțin, transformă și folosesc informația pentru a-și duce la bun sfârșit activitățile sau viața” - Brent D. Ruben

Numar Credite: 10 Credite EMC

Leziunile/ulcerele de decubit/de presiune sunt definite drept soluții de continuitate la nivelul tegumentelor și mucoaselor, generate de irigarea insuficientă a zonelor respective, ca urmare a comprimării îndelungate a țesuturilor între o proeminență osoasă și planul dur al patului sau suprafața unui dispozitiv medical. 

Prevenirea leziunilor de decubit constituie unul dintre dezideratele importante ale asistentului medical, mai ales în specialitatea neurologie, în care preponderența bolnavilor imobilizați, a celor cu activitate/mișcare redusă și a celor cu tulburări de sensibilitate este ridicată. 

Numar Credite: 10 Credite EMC